Level 109 Level 111
Level 110

Birch


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
betray
ihanet etmek, aldatmak, ele vermek
blast
büyük patlama, ani çıkan yüksek ses, patlama sesi, infilak etmek
bracelet
bilezik
cease
son vermek, durdurmak, durmak, dinmek
choke
[belli sebeplerle zor nefes alma(k), nefesini kesme(k), boğ(ul)mak, boğma] [trafik, bir yer vs. tıka(n)mak]
civil
[ülke içinde cereyan eden (mesela bir savaş)][sivillere veya şeylere ilişkin, sivil] [kibar] [medeni hukuk ile ilgili]
comment
yorum, düşünce, fikir, yorumlamak, değerlendirmek
cross
[karşıya geçmek] [haç, çarmıh] [çarpı] [kesişmek, çapraz]
dent
çukur, göçük, girinti, çukur açmak, çökertmek
distrust
itimat etmemek, güvenmemek, güvensizlik, itimatsızlık
fort
kale, hisar
found
kurmak, oluşturmak, tesis etmek
lining
astar; bir şeyin üst yüzeyini kaplayan tabaka/doku
mass
[a ... of - bir yığın, bir sürü] [yığmak, toplamak, yığınak]
pray
dua etmek
rife
(bilhassa istenmeyen ya da zararlı) yaygın, çok rastlanan, salgın
sole
[tek, yegâne, kimseyle paylaşılmayan] [ayak tabanı, taban]
sweep
[süpürmek] [hızla yayılmak]
treachery
kalleşlik, hainlik, ihanet
tuck
[elbisenin gevşek bir yerini veya başka bir şeyi düzenli olması için sokmak, yerleştirmek, itelemek] [sokmak, kıstırmak, tıkmak]