Level 10 Level 12
Level 11

Honeysuckle


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anymore
(artık olmayacak manasında) artık, bundan böyle
asleep
uyuyan, uykuda, uyumakta
berry
(çilek, kiraz vb.) yumuşak, küçük meyve
collect
toplamak, bir araya getirmek {not gather}
compete
yarışmak, müsabaka etmek, rekabet etmek
conversation
konuşma, sohbet
creature
bitki olmayan herhangi bir canlı, yaratılmış
decision
karar, biraz düşündükten sonra yapılan seçim
either
"or" ile birlikte kullanılır ve birden fazla olan seçeneği belirtir (Either call me tonight or I'll speak to you tomorrow)
forest
orman
ground
yeryüzü, zemin, yer
introduce
tanıtmak, tanıştırmak, göstermek, takdim etmek
marry
evlenmek
prepare
hazırlamak
sail
tekneyle yol almak, yelkenli kullanmak
serious
ciddî, endişe verici, vahim
spend
para harcamak, zaman harcamak/geçirmek
strange
acayip, tuhaf, yabancı, tanınmayan {not alien, odd}
truth
gerçek, hakikat, doğruluk {not real, actual}
wake
uyanmak, uyandırmak