Level 108 Level 110
Level 109

Beech


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
afflicted
(hastalık) çeken, dertli
aisle
koridor, geçişler için kullanılan dar alan
atmosphere
atmosfer, bir yerin, havası, genel durumu
author
yazar, yazmak
breakdown
[bozulma, arıza, başarısızlığa uğrama] [zihinsel çöküntü, sinir bozukluğu]
cargo
yük, yük eşyası (uçak, gemi veya motorlu araçlarla taşınan)
chapter
kitabın bir bölümü
connect
birleştirmek, bağlamak, bağlantı kurmak
etc.
vb. (ve benzerleri); vs. (vesaire) {abbreviation for etcetera}
flip
[elektrikli bir aleti açıp kapamak] [dönmek, ani bir hareketle dönmesine/hareket etmesine sebep olmak, atmak ya da bastırmak] [fiske vurmak] [dönme, ani dönüş]
idle
boş duran, başıboş, boş durmak, tembel, boşta çalışmak
notify
bildirmek, haber vermek, resmi yoldan bildirmek, tebliğ etmek
pea
bezelye
raisin
kuru üzüm
retain
tutmak, sürdürmek, muhafaza etmek, bir maddeyi tutmak kaçırmamak, unutmamak
state
[kesin ve açık bir şekilde bildirmek, ifade etmek, belirtmek] [durum, vaziyet, hâl] [devlet, ülke, eyalet]
tray
tepsi, sini
unfortunate
talihsiz, esef verici, üzücü
vivid
parlak ve renkli, pırıl pırıl
vomit
kusmak, kusmuk