Level 105 Level 107
Level 106

Alder


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
altogether
tamamen, hepsi, bütünü, toplam olarak, hep beraber
bind
[(insanları) bir araya getirmek, birleştirmek] [bağlamak, balya yapmak] [(sözünü) tutmaya zorlamak] [(kitap) ciltlemek]
bruise
bere, çürük, berelenmek, morarmak
custom
[gelenek, âdet, örf, alışkanlık] [alışveriş, ısmarlama, müşterisi olma]
disobedient
itaatsiz, başına buyruk, dik başlı
foresee
önceden sezmek, tahmin etmek
glimpse
kısa bir süre görmek, anlık bakış, anlık görmek
hoop
çember, kasnak, halka, çemberle bağlamak, çember gibi sarmak
misfortune
talihsizlik, aksilik, kötü talih, terslik
negative
olumsuz, menfî, kötümser
per
her, her bir
plead
[yalvarırcasına istekte bulunmak] [(mahkeme) iddia etmek, beyan etmek, öne sürmek, savunmak] [mazeret göstermek, bahaneler üretmek]
rip
hızlıca ve aniden yırtmak, uzunca yırtık/kesik, yırtık
sake
hatır, uğur (-hatırına, -uğruna derken)
scrape
kazımak, sıyırmak, sıyrık, kazıma sesi
source
kaynak, köken, tedarik etmek, gelmek
stern
çok ciddi, acımasız, mizahtan yoksun
stitch
dikmek, dikiş
thump
[ağır bir nesnenin düşme sesi] [yumruk vurmak] [(kalp) güm güm atmak]
vehement
kızgın ve duygu dolu