Level 101 Level 103
Level 102

Hibiscus


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alternative
diğer, öteki, alternatif, yerine geçen
avenue
cadde, yerleşim yerinde geniş yol
belly
karın, göbek
bid
[girişim, teşebbüs] [teklif vermek]
blow
[esmek] [üflemek] [(rüzgarda) uçuşmak]
conflict
anlaşmazlık, çatışma, savaş, çekişmek, anlaşmazlığa düşmek
continent
kıta, anakara
current
[(hava/su) akıntı] [geçerli, güncel, şimdiki]
disrespect
saygısızlık, saygısızlık göstermek
enthusiasm
çok yoğun güçlü istek/ilgi, heves, şevk
harsh
[nahoş] [haşin] [cırtlak]
lean
yaslanmak, dayanmak, eğilmek, dayanma, eğilme
meantime
(in the ile birlikte) bu arada, bu esnada, bu zaman zarfında, bu süre içinde
mischief
muziplik, yaramazlık, afacanlık, muzırlık
muscle
kas, adale
rescue
kurtarmak, kurtarma
succession
art arda gelen, peşi sıra olan, sırayla olan
terrain
arazi, alan, yer
timid
ürkek, utangaç, çekingen
violence
şiddet, sertlik