Level 99 Level 101
Level 100

Okra


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
animate
canlı, yaşayan, canlandırmak
classify
sınıflandırmak, ayırmak, tasnif etmek
concede
istemeye istemeye kabul etmek, kabullenmek
concept
fikir, kavram, anlayış, prensip
construct
inşa etmek, yapmak, kurmak, çatmak, yapılanma
decade
on yıl
diagram
şema, diyagram
ferry
feribot, araba vapuru, feribotla taşımak, bir araçla taşımak
handy
[faydalı, kullanışlı, kolay] [el altında, kolay, kolay gidilebilir]
isolate
ayırmak, ayrı tutmak, tecrit etmek
longing
aşırı istek, hasret, susamış, özlem dolu
numerous
sayısız, çok sayıda, pek çok
particle
zerre, tanecik, parçacık
plea
(daha istekli) rica/talep, yalvarma, yakarma
refrain
uzak durmak, sakınmak, kaçınmak, kendini tutmak/frenlemek
review
gözen geçirme(k), teftiş, inceleme, denetim yapmak
sophisticated
[kültürlü, tecrübeli, görmüş geçirmiş] [ileri teknoloji ürünü, karmaşık]
surrender
teslim etmek, teslim olmak, boyun eğmek, verme, bırakma
upright
dik, dimdik
worthwhile
değerli, faydalı