Level 2
Level 1

Rose


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
agree
aynı fikirde olmak, kabul etmek
angry
kızgın, sinirli
arrive
bir yere varmak/ulaşmak {not reach}
attack
saldırmak, hücum etmek, saldırı, hücum
afraid
korkan, korkmuş, ürkmüş
bottom
dip, en aşağı taraf
clever
akıllı, zeki
cruel
vicdansız, acımasız, zalim
finally
uzun bir zaman veya zorluktan sonra, en sonunda, nihayet
hide
saklamak, gizlemek, saklanmak
hunt
avlamak, avlanmak
lot
çok miktarda / sayıda
middle
ortası, ortasında
moment
çok kısa bir zaman dilimi, an, lahza
pleased
mutlu ya da memnun
promise
söz vermek, vaatte bulunmak
reply
cevap vermek, geri cevaplamak {not respond}
safe
emin, tehlikesiz, sağlam
trick
aldatmaca, kandırma, el çabukluğu
well
[iyi] [sağlıklı] [kuyu] [pınar] [fışkırmak]