Level 4 Level 6
Level 5

201-250


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
In a week's time.
Egy hét múlva.
A week Monday.
Hétfőhöz egy hétre.
I phoned you on the 18th of April.
Április 18-án hívtalak.
The conference is in a week's time.
Mához egy hétre van a konferencia.
What were you doing last wee?
Mit csináltál múlt héten?
I haven't palnned anything in particular for the weekend.
Nem terveztem semmi különöset hétvégére.
All day I've been thinking it's Tuesday.
Egész nap úgy éreztem, mintha kedd lenne.
The course lasts for 14 days.
A tanfolyam 14 napig tart.
Since the day before yesterday.
Tegnapelőtt óta.
Until the day after tomorrow.
Holnaputánig.
When are you going to come again?
Mikor jössz újra?
In about three hours.
Körülbelül három óra múlva.
I'll go away again on the 21st of January.
Január 21-én utazom el újra.
That's a Friday.
Ez egy pénteki nap.
We could meet on the third Sunday in November.
November harmadik vasárnapján találkozhatnánk.
It's only the 23rd of May today.
Ma még csak május 23-a van.
Last week I didn't go out at all.
Múlt héten ki sem mozdultam.
Are there 30 or 31 days in May?
A május 30 vagy 31 napos?
Next year is a leap year.
A következő év szökőév.
Have you got the right time?
Tudja a pontos időt?
Could you tell me the time, please?
Meg tudod mondani, hány óra?
It's eight o'clock exactly.
Pontosan nyolc óra.
It's quarter past eight.
Negyed kilenc van.
It's quarter to eleven.
Háromnegyed 11 van.
It's nine thirty-five.
Kilnc óra 35 van.
It's nearly fifteen o'clock.
Nemsokára 15 óra.
It's just gone seven.
Alig múlt hét.
Is your watch correct?
Pontosan jár az órád?
The alarm-clock will go off at six.
Hatkor szólal meg az ébresztőóra.
It's time we set off.
Ideje, hogy induljunk.
Are we going to get there on time?
Időben érkezünk?
We're going to be late.
Elkésünk.
We're still on time.
Még időben vagyunk.
Are you in a great hurry?
Nagyon sietsz?
I won't have time to go to the cinema this week.
Ezen a héten nem érek rá moziba menni.
Can you be at the institute in an hour's time?
Az intézetben tudsz lenni egy óra múlva?
See you at three o'clock.
Találkozunk háromkor?
Could you give me a ring in half an hour, please?
Fel tudnál hívni egy fél óra múlva?
Come back in an hour.
Gyere vissza egy óra múlva.
Don't come before six.
Ne gyere hat előtt.
The meeting will finish at about ten o'clock.
A gyűlésnek úgy tíz körül lesz vége.
It was around half past two.
Úgy fél három körül volt.
If I'm not here by eight, I won't be coming.
Ha nyolcig nem vagyok itt, akkor már nem jövök.
Until what time are you staying in the hotel?
Hány óráig maradsz a szállodában?
Until five o'clock at the latest.
Legkésőbb öt óráig.
Could you wait for me for a second?
Tudsz várni rám egy kicsit?
I've got to hurry, it's already half past three.
Sietnem kell, már fél négy van.
What time is the last bus?
Mikor megy az utolsó busz?
What time does the MAdrid train get in?
Hánykor érkezik a vonat Madridból?
At 22:35.
22:35-kor.