Level 2 Level 4
Level 3

101-150


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
No, that's not possible.
Nem, ez nem lehetséges.
I still disagree.
Továbbra sem.
No, I disagree with that.
Nem, ezt elutasítom.
You are of a different opinion.
Nektek más a véleményetek.
I don't feel like it.
Nincs kedvem.
I won't allow that.
Ezt nem engedem.
Not in the least.
Szó sincs róla.
Not for anything in the world.
A világ minden kincséért sem.
Not at all.
Egyáltalán nem.
There's no point to that.
Ennek semmi értelme.
On the contrary.
Ellenkezőleg.
I don't see why.
Nem látom be, miért.
I can't see any point in this.
Nem látom be, hogy mi értelme van ennek.
It's all the same to me.
Nekem mindegy.
I don't want you to go to any trouble over this.
Nem akarom, hogy kellemetlenségei legyenek.
It's not that.
Nem erről van szó.
That's all we needed.
Még csak ez hiányzott.
I'm sorry but I haven't the slightest idea about is.
Bocs, de fogalmam sincs róla.
Could this be possible?
Ilyesmi lehetséges?
I'm not altogether convinced.
Nem vagyok egészem meggyőzve.
Don't worry about that.
Ne aggódj emiatt.
I'm afraid we might be late.
Félek, hogy elkésünk.
- I'm surprised he has come.
- Csodálkozom, hogy eljött.
- It's nothing to be wondered at.
- Ezen nincs mit csodálkozni.
I'd be surprised if you said no.
Csodálkoznék, ha nemet mondanál.
I don't know what to think about.
Nem tudom, hogy mire véljem.
I'm sorry I'm so forgetful.
Bocsánat a feledékenységemért.
I couldn't come earlier.
Nem tudtam korábban jönni.
I wish I hadn't done it.
Bárcsak ne tettem volna meg.
I didn't mean to do it.
Nem szándékosan tettem.
It wasn't deliberate.
Nem volt szándékos.
I must say I didn't think I was wrong to do that.
Őszintén szólva nem gondoltam, hogy hibát követek el.
I really didn't think of that.
Arra tényleg nem gondoltam.
That's really embarrassing for me.
Nekem ez nagyon kellemetlen.
Don't let this discourage you.
Ez ne vegye el a kedved. (d)
Don't let this put you off.
Ez ne vegye el a kedved. (p)
My condolances.
Őszinte részvétem.
Sorry, what was that?
Hogyan, kérem?
Who's there?
Ki az?
Who was that?
Ki volt az?
Whose is this handbag?
Kié ez a táska?
Who shall I turn to?
Kihez forduljak?
Who have I been speaking to?
Kivel beszéltem?
Who are you looking for?
Kit keresel?
Who are you talking about?
Kiről van szó?
What was last night's film like?
Milyen volt a tegnap esti film? (w)
How was the film last night?
Milyen volt a tegnap esti fim? (h)
How can I get to the station?
Hogy jutok el a pályaudvarra?
How long does the performance last?
Meddig tart az előadás?
Where have you been?
Hol voltál?