Level 1 Level 3
Level 2

51-100


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Five o'clock in the afternoon?
17 órakor?
Come and see us at our place.
Gyere el hozzánk.
Can we lunch together today?
Együtt ebédelünk ma?
Would tomorrow suit you?
Holnap jó lenne neked?
Could we go there together?
Jó lenne, ha együtt mennénk oda.
Are you coming with me?
Velem tartasz?
Will you come with me?
Velem jönnél?
Are you free today?
Ráérsz ma?
Would you like to come with us tonight?
Szeretnél velünk jönni ma este?
I'd love to.
Nagyon örülnék.
That's very kind of you.
Ez kedves tőled.
Why don't you come round this evening?
Nem jönnétek el ma este hozzánk?
Is it all right by you if I come on Saturday?
Megfelel, ha vasárnap jövök?
You are welcome any time.
Bármikor meglátogathatsz.
Can you pop in this afternoon?
Benézel délután?
I've been waiting for you for an hour!
Már egy órája várok rád!
On behalf of us all I'd like to thank you.
Mindannyiunk nevében köszönöm.
It's been very kind of you to notify me on time.
Nagyon kedves volt tőletek, hogy időben értesítettetek.
I am happy that I've been able to help.
Örülök, hogy segíthettem.
I'm really pleased.
Nagyon örülök.
I'm glad you've come.
Örülök, hogy eljöttetek.
I didn't expect that.
Nem számítottam erre.
How shall I solve this problem?
Hogyan oldjam meg ezt a problémát?
What am I to do?
Mit tegyek?
I'm of the same opinion.
Nekem is ez a véleményem.
I share your opinion.
Én is úgy gondolom, mint te.
As far as I can judge, he is right.
Amennyire meg tudom ítélni, igaza van.
I doubt if that's true.
Kétlem, hogy ez igaz.
I had a feeling this would happen.
Sejtettem, hogy így lesz.
I've been saying this right from the beginning.
Ezt mondom már az elejétől fogva.
These are unfounded statements.
Ezek megalapozatlan állítások.
That's just what I think.
Én is így gondoltam.
Surely.
Bizonyára.
Without any doubt.
Minden kétséget kizárva.
There's no doubt about that.
Semmi kétség afelől.
Believe me, that's how it is.
Hidd el, hogy így van.
That's self-evident.
Ez magától értetődő.
It wouldn't do any harm.
Nem ártana.
I don't mind.
Tőlem lehet.
You were right after all.
Mégis igazad volt.
I've always thought so.
Mindig is ez volt a véleményem.
I have no objection.
Nincs ellenvetésem.
Whatever you like.
Ahogy óhajtod.
That's how I thought.
Én is így gondoltam.
Yes, I'd be very glad.
Igen, nagyon örülnék.
Yes, I'll sort it out.
Igen, elintézem.
He better had.
Jobb, ha megteszi.