Level 2
Level 1

1-50


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Where have you been?
Hol voltál?
I didn't think we would meet again so soon.
Nem gondoltam, hogy ilyen hamar viszontlátjuk egymást.
Have you been away?
Elutaztál?
How long have you been here?
Mióta vagy itt?
How long are you staying for?
Meddig maradsz itt?
Did you sleep well?
Jól aludtál?
How are things?
Mi újság?
What are they doing?
Mit csinálnak?
How are the children?
Hogy vannak a gyerekek?
Does anyone here speak English?
Beszél itt valaki angolul?
Enough to get by.
Eleget ahhoz, hogy kijöjjek.
That sort of thing won't get by.
Az ilyesmit nem nézik el.
Sorry, what was that?
Tessék? Hogy mondod?
What do you mean by that?
Ezt hogy érted?
You've misunderstood me.
Félreértettél.
Have I pronounced it properly?
Helyesen ejtettem ki?
Do you know this proverb?
Ismered ezt a közmondást?
Could you please call for the interpreter?
Hívnád kérlek a tolmácsot?
Unfortunately I'm out of practice.
Sajnos kijöttem a gyakorlatból.
I've forgotten a lot.
Sokat felejtettem.
I was invited here by relatives.
Rokonok meghívására jöttem.
How do you do.
Örvendek.
Would you introduce me to your friend? + Could you introduce me to your friend?
Bemutatnád a barátod?
We have met before, haven't we?
Mi már ismerjük egymást, nem igaz?
I only know her by name.
Csak névről ismerem.
I've been hoping to meet him for a long time.
Már rég meg akartam ismerni.
See you at 8 o'clock this evening then.
Akkor ma este nyolckor.
Thank you. The same to you.
Köszönöm, viszont.
I want to say goodbye.
Elbúcsúzhatok?
I won't impose any longer.
Nem szeretnék tovább zavarni.
Do you have to leave us now?
Már itt akarsz hagyni minket?
It's not that late.
Még nincs olyan késő.
Can't you stay a bit longer?
Nem tudsz még egy kicsit maradni?
Please, don't go yet!
Kérlek, ne menj még.
You will stay a bit longer, won't you?
Maradsz még egy kicsit, ugye?
I hope we shall see each other again soon.
Remélem, hogy hamarosan viszontlátjuk egymást.
It's been nice to see you again.
Örültem, hogy újra láttalak.
Give us a ring!
Hívj majd fel minket.
I'll show you the door.
Kikísérlek.
I have an appointment with Zoey.
Zoey-val találkozom.
Where are you going to meet?
Hol találkoztok?
Does next Wednesday suit you?
Jövő hét szerda megfelel?
Where and when shall we meet?
Hol és mikor találkozzunk?
Let's meet after the show, at the main entrance.
Találkozzunk a film után, a főbejáratnál.
See you in an hour in the lobby.
Egy óra múlva találkozunk a szálloda halljába.
I'll pick you up, if you want.
Érted megyek, ha akarod.
Would a bit later be okay with you?
Valamivel később jó lenne neked?
Certainly.
Szívesen.
Perharps next saturday, if that suits you.
Talán jövő hét szombaton, ha neked is jó.