Level 5 Level 7
Level 6

BÓL


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Do you feel the pain near to the skin or deep inside?
Czy czuje Pan/i ból tuż pod skórą, czy też głębiej, w środku?
How would you describe the pain?
Jak by Pan/i opisał/a ten ból?
Is it dull or sharp?
Czy jest on tępy, czy ostry?
It is burning, stabbing or gripping?
Czy jest piekący, przeszywający, czy kurczowy?
How severe is the pain?
Jak silny jest ten ból?
Does the pain force you to lie still to roll around?
Czy ból zmusza Pana/nią do leżenia bez ruchu, czy też sprawia, że zwija się Pan/i z bólu?
Does the pain prevent you from going to sleep?
Czy ból nie pozwala Panu/ni zasnąć?
Did the pain start suddenly or gradually?
Czy ból pojawił się nagle, czy stopniowo?
Is the pain getting worse or better or not changing in severity?
Czy ból zwiększa się, zmniejsza, czy nie zmienia nasilenia?
Does anything in particular start the pain?
Czy cokolwiek szczególnego wywołuje ból?
Does anything make the pain worse, such as breathing in or coughing?
Czy cokolwiek zwiększa ból, np. wdech lub kaszel?
Does anything relieve the pain?
Czy cokolwiek przynosi ulgę w bólu?
Have you ever had a similar pain before?
Czy kiedykolwiek przedtem miał/a Pan/i taki ból?
What do you think has caused the pain?
Co Pana/ni zdaniem spowodowało ten ból?
Does the swelling go down when you elevate your legs?
Czy obrzęk zmniejsza się po uniesieniu nóg?