Level 10 Level 12
Level 11

WYNIKI BADANIA KLINICZNEGO


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
agnosia
agnozja
apraxia
apraksja
dyspraxia
dyspraksja
dysphasia
dysfazja
muscle wasting
zanik mięśni
hemiparesis
niedowład połowiczy
paraplegia
porażenie kończyn dolnych
tremor
drażnienie
muscle spasm
skurcz mięśniowy
muscle paralysis
porażenie mięśniowe
spasticity
spastyczność
rigidity
sztywność
bradykinesia
spowolnienie ruchowe
chorea
pląsawica
past-pointing
zasięg ruchu za mały
overshoor
zasięg ruchu za duży
nystagmus
oczopląs
hipotonia
obniżone napięcie
neck rigidity
sztywność karku
skin pallor
bladość skóry
jaundice
żółtaczka
clubbing of fingers
palce pałeczkowate
ankle oedema
obrzęk kostek
generalised oedema
obrzęki uogólnione
obesity
otyłość
palmar erythema
rumień dłoni
pyrexia
gorączka
hypothermia
hipotermia
exophthalmos
wytrzeszcz
cyst
cysta
rash
wysypka
decubitus ulcer
odleżyna
erytema
rumień
skin irritation
podrażnienie skóry
apnoea
bezdech
generalised rigidity
napięcie powłok
murmur
szmer
kyphosis
kifoza
lordosis
lordoza
scoliosis
boczne skrzywienie kręgosłupa
joint swelling
obrzęk stawów
bony deformity
deformacja kości
malalignment of joint
nieprawidłowy zrost kości tworzących staw
joint contracture
zwężenie przestrzeni stawowej
barrel-shaped chest
beczkowata klatka piersiowa
flattened diaphragm
spłaszczona przepona