Level 5
Level 6

течії модернізму


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Неоромантизм (новоромантизм)
змальовують не масу, а яскраву, неповторну особистість, що виділяється з натовпу; герої переймаються тугою за високою досконалістю, хочуть жити ідеалами; багато уваги приділяють внутрішньому світу людини; • зовнішні події (також і соціальні) у творах неоромантиків відступають на задній план; • неоромантики часто вдаються до умовних, фантастичних образів, ситуацій, сюжетів; • відмова від типізації, натомість застосування символізму.
Імпресіонізм
головний не сам предмет, а враження від нього; • зосередженість на слухових, нюхових та зорових образах; орієнтація на почуття, а не розум
Експресіонізм
• зацікавленість глибинними психічними процесами; • похмурий колорит (смерть, біль, старждання, переживання, самотність); • внутрішні монолог.
Символізм
• зображення реальності через символ, натяк; • підкреслене естетство (захоплення витонченою поетичною формою і недооцінка змісту); • культ екзотичних і заборонених тем, хвороблива увага до позасвідомого; • спроби вирватися за рамки повсякденного, прив'язаного до матеріальності буття, зазирнути до «світу в собі».
Неокласицизм
• використання античних тем і сюжетів, міфологічних образів і мотивів; • проголошення гасел «чистого» мистецтва; • оспівування земних насолод; • прагнення наслідувати мистецтво минулих епох; • віддання переваги історико-культурній та морально-психологічній проблематиці.
Футуризм
• заперечення традиційної культури (особливо її моральних і художніх цінностей); • прагнення до новацій, бунтівливості порушення традицій; • культивування урбанізму (естетика машинної індустрії і великого міста); • переплетіння документального матеріалу з фантастикою.
Неореалізм
• у творах поглиблений психологізм, на який скеровується вся увага; • неореаліст заглиблюється у внутрішній світ персонажа для самодостатнього осмислення його як людини; • зазвичай автори не пропонують читачам простих, однозначних вирішень психологічних колізій, намагаються зрозуміти і об'єктивно подати позицію кожної зі сторін досліджуваного конфлікту.
Екзистенціалізм
• на перше місце висуваються категорії абсурдності страху, відчаю, самотності, страждання, смерті; • особистість має протидіяти суспільству, державі, середовищу, ворожому «іншому», адже всі вони нав'язують їй свою волю, мораль, свої інтереси й ідеали; • вищу життєву цінність екзистенціалісти вбачають у свободі особистості; • найчастіше в художніх творах застосовується прийом розповіді від першої особи.