Level 2
Level 1

1 - 10


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abound in
bol bol olmak
abstain from
-den kaçınmak
account for
hesabını vermek, nedenini anlatmak veya açıklayabilmek
accuse sb of
-den suçlanmak
act on
-e etki yapmak, -e göre hareket etmek
adapt to
adapte olmak
add to
arttırmak,üzerine eklemek
adhere to
uymak,bağlı kalmak
adjust to
ayarlamak
agree to
uygun bulmak,kabul etmek