Level 3 Level 5
Level 4

Quarta lezione


176 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
quarto, -a
negyedik
l'incontro
találkozás
il pomeriggio
délután
fermare
megállni
davanti a
előtt
loro
az ő ...-juk
scendere
leszállni, kiszállni, lemenni
stesso, -a
ugyanaz
uscire
kimenni, kijönni
il medico, i medici
orvos
l'amico, gli amici
barát
l'amica, le amiche
barátnő
venire
jönni
malato, -a
beteg
il malato
beteg
verso
felé
proprio
valójában, igazán
voi
ti
caro, -a
kedves, drága
noi
mi
nostro, -a
a mi -...-nk
il palazzo
ház, palota
da quando?
mióta?
ormai
immár, most már, már
da un mese
egy hónapja
il mese
hónap
tu
te
come mai?
hogyhogy? hogy lehet?
domandare
kérdezni
io
én
rispondere
felelni, válaszolni
il dottore
doktor, orvos
il giornalist, i giornalisti
újságíró
vostro, -a
a ti ...-tek
certo, -a
biztos, bizonyos
certo!
természetesen! biztosan!
davvero
valóban, tényleg, komolyan
sou, -a
az ő ...-ja
il colore
szín
l'arancio
narancsfa; narancs
il colore arancio
narancsszín
è di tuo gusto
a te ízlésed szerinti
il gusto
ízlés, gesztus
vero, -a
igaz, igazi, valódi
mio, -a
az én ...-m
dire
mondani
contento, -a
elégedett; boldog, vidám
essere contento
örülni
che
hogy
avere
birtokolni, van neki (vmije)
finalmente
végre
verde
zöld
ott, oda
l'angolo
sarok, szeglet
la strada
út, utca
già
már
che
mi, mit
mica
egyáltalán
brutto, -a
csúnya
eh!
nos, hát bizony, nem is
consumare
fogyasztani
la benzina
benzin
importante
fontos
avere ragione
igaza van
la ragione
értelem; érv; ok; igazság
alla fine
végül, a végén
la fine
vég
il prezzo
ár
oggi
ma
eh, già!
hát igen, hát persze
aumentare
emelkedni, növekedni, nőni
sempre
mindig; még mindig
la lira
líra
avvenire
történni
di che colore è?
milyen színű?
che macchina?
milyen autó?
di chi è?
kié?
eccetera (ecc.)
s a többi
la targa
rendszám
il fiorino
forint
costare
kerülni vmibe
quanto costa?
mennyibe kerül?
l'Ungheria
Magyarország
l'anno
év
principale
fő-
bianco, bianca, bianchi, bianche
fehér
rosso, -a
piros
bruno, -a
barna
marrone
gesztenyebarna
il marrone
gesztenye, maróni
azzurro, -a
kék
grigio, -a
szürke
nero, -a
fekete
giallo, -a
sárga
blu
sötétkék
viola
lila
i capelli (tsz)
haj
l'occhio (gli occhi)
szem
biondo, -a
szőke
castano, -a
gesztenyebarna
chiaro, -a
világos
scuro, -a
sötét
vendere
eladni
il vestito
ruha
i genitori (tsz)
szülők
Il padre di Eva vende la sua vecchia macchina.
Éva apja eladja régi autóját.
È bello il colore di questo vestito.
Szép ennek a ruhának a színe.
L'automobile dell'avvocato è una FIAT 128.
Az ügyvéd autója egy FIAT 128-as.
Questa è la macchina dei genitori di Giulia.
Ez Giulia szüleinek a kocsija.
Io sono qui.
Itt vagyok.
Tu sei malato.
Beteg vagy.
Lei è a casa.
Ő otthon van.
Noi siamo amici.
Barátok vagyunk.
Voi siete qui?
Itt vagytok?
Loro sono in città.
A városban vannak.
È tuo quest'orologio?
Tiéd ez az óra?
È vostra quest'automobile?
A tietek ez az autó?
Certo, è nostra. È la nostra macchina nuova.
Természetesen, a miénk. Ez az új autónk.
Questi sono i miei libri.
Ezek a könyveim.
Questi libri sono miei.
Ezek a könyvek az enyémek.
È sua quest'automobile?
Az öné ez az autó?
La sua macchina nouva è bellissima.
Az ön új kocsija nagyon szép.
L'Alfa Romeo è di loro.
Az Alfa Romeo az övék.
mio, mia
enyém
tuo, tua
tied
suo, sua
övé, öné
nostro, nostra
mienk
vostro, vostra
tietek
loro
övék, övéik
miei, mie
enyémek
tuoi, tue
tieid
suoi, sue
övéi, önéi
nostri, nostre
mieink
vostri, vostre
tieitek
La macchina dell'ingegnere ferma davanti alla loro casa.
A mérnök kocsija megáll a házuk előtt.
la macchina del padre
az apa kocsija
l'automobile dell'ingegnere
a mérnök kocsija
i libri dello studente
a diák könyvei
l'orologio della maestra
a tanítónő órája
l'appartamento dei genitori
a szülők lakása
i libri degli studenti
a diákok könyvei
la scuola delle ragazze
a lányok iskolája
Di chi è questa macchina?
Kié ez az autó?
È del medico.
Az orvosé.
Lei ha una FIAT, è vero?
Önnek Fiatja van, ugye?
Sì, ho una FIAT 125.
Igen, van egy FIAT 125-ösöm.
Abbiamo finalmente un'Alfa Romeo.
Végre van egy Alfa Romeónk.
io ho
van valamim
tu hai
van valamid
lui ha
van valamije
noi abbiamo
van valamink
voi avete
van valamitek
loro hanno
van nekik
io bevo
iszom
tu bevi
iszol
lui beve
iszik
noi beviamo
iszunk
voi bevete
isztok
loro bevono
isznak
io vengo
jövök
tu vieni
jössz
lui viene
jön
noi veniamo
jövünk
voi venite
jöttök
loro vengono
jönnek
io esco
kijövök
tu esci
kijössz
lui esce
kijön
noi usciamo
kijövünk
voi uscite
kijöttök
loro escono
kijönnek
io dico
mondom
tu dici
mondod
lui dice
mondja
noi diciamo
mondjuk
voi dite
mondjátok