Level 2 Level 4
Level 3

Terza lezione


188 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
terzo, terza
harmadik
in treno
vonaton
il treno
vonat
arrivare
megérkezni
il momento
pillanat
le Alpi
Alpok
la stazione
pályaudvar, állomás
partire
elutazni, indulni
cioè
azaz, vagyis
il confine
határ
maggio
május
il viaggio
út, utazás
molto
nagyon
comodo, comoda
kényelmes
c'è
van
ci sono
vannak
il posto
hely, ülőhely
tutti
mindenki
molto, molta, molti, molte
sok
il viaggiatore
utas
lo scompartimento
szakasz, fülke
parecchio, parecchia, parecchi, parecchie
jónéhány, sok
libero, libera
szabad
alcuno, alcuna
néhány
l'uomo, gli uomini
ember, férfi
la donna
nő, asszony
il corridoio
folyosó
il panorama
látkép, panoráma
viaggiare
utazni
la persona
személy
giovane
fiatal
il bambino
kisfiú
la bambina
kislány
dormire
aludni
il libro
könyv
il marito
férj
la moglie
feleség
l'Italia
Olaszország
Venezia
Velence
su
-on/en/ön, -ra/re
accanto a
mellett
la borsa
táska
prendere
venni, fogni, kivenni
la bottiglia
palack, üveg
bere
inni
il bicchiere
pohár
l'acqua
víz
un bicchiere d'acqua
egy pohár víz(et)
quale?
melyik?
quali?
melyek?
a che ora?
hány órakor?
quando?
mikor?, amikor
poco, poca, pochi, poche
kevés
quanto? quanta? quanti? quante?
mennyi? hány?
quanto tempo?
mennyi ideig?
il tempo
idő
durare
tartani vmeddig
il chilometro
kilóméter
dunque
tehát
fino a
-ig
quasi
majdnem
scusi
bocsásson meg!
prossimo, prossima
következő, közeli
fra
múlva
per favore
kérem, legyen szíves
il favore
szívesség, jóindulat
valido, valida
érvényes
il biglietto
jegy
rapido, -a
gyors
il rapido
expresszvonat
la carrozza
kocsi
la classe
osztály
bisognare
kelleni
pagare
fizetni
il supplemento
pótdíj
ah
óh, ah, jaj
allora
akkor
altro, -a
másik, más
il direttissimo
gyorsvonat
grazie dell'informazione
köszönöm a tájékoztatást
di niente
nincs mit
pregare
kérni
l'orario
menetrend
la distanza
távolság
il treno diretto
sebesvonat
il treno accelerato
személyvonat
centrale
központi
la partenza
indulás
l'arrivo
megérkezés
vivere
élni
la campagna
vidék
presto
korán
Carlo va in città.
Carlo a városba megy.
Egli abita a Roma.
Ő Rómában lakik.
Essi vivono in campagna.
Ők vidéken élnek.
Le ragazze parlano di un film.
A lányok egy filmről beszélnek.
Egli viene da una biblioteca.
Ő könyvtárból jön.
Il treno parte presto.
A vonat korán indul.
Parlano del viaggio, dell'Italia.
Az útról, Olaszországról beszélnek.
Parlano dello studente e della maestra.
A diákról és a tanítónőről beszélnek.
Parlano dei libri e degli studenti.
A könyvekről és a diákokról beszélnek.
Parlano delle case.
A házakról beszélnek.
Il treno parte alle undici.
A vonat 11-kor indul.
Abita al secondo piano.
A második emeleten lakik.
Arriva alla stazione.
Megérkezik az állomásra.
90 chilometri all'ora.
90 km óránként.
Abito alla stanza, al secondo piano.
A szobában lakom, a második emeleten.
Chiedono perdono ai genitori.
Bocsánatot kérnek a szüleiktől.
Chiedono perdono agli studenti.
Bocsánatot kérnek a diákoktól.
chiedere a
kér vkitől
il perdono
megbocsátás, bocsánat
Prende dalla borsa una bottiglia.
Kivesz a táskából egy üveget.
È tornato dall'ufficio.
Megjött a hivatalból.
Viene dal medico.
Az orvostól jön.
Viene dallo studente.
A diáktól jön.
Viene dai genitori.
A szülőktől jön.
Vieni dagli ingegneri.
A mérnököktől jön.
Vieni dalle maestre.
A tanítónőktől jön.
Tarvisio è nelle Alpi.
Tarvisio az Alpokban van.
La tavola è nella camera.
Az asztal a szobában van.
Entra nell'aula.
Belép az osztályba.
Verdi è nato nel 1813.
Verdi 1813-ban született.
La madre parla col figlio.
Az anya a fiával beszél.
Il treno parte per l'Italia.
A vonat Olaszországba indul.
di
-ról/ről, -nak a/nek a
per
- ért, számára, részére, -szor, -ra/re, -on/en
di + il
del
di + l'
dell'
di + lo
dello
di + la
della
di + i
dei
di + gli
degli
di + le
delle
a + il
al
a + l'
all'
a + lo
allo
a + la
alla
a + i
ai
a + gli
agli
a + le
alle
da + il
dal
da + l'
dall'
da + lo
dallo
da + la
dalla
da + i
dai
da + gli
dagli
da + le
dalle
in + il
nel
in + l'
nell'
in + lo
nello
in + la
nella
in + i
nei
in + gli
negli
in + le
nelle
su + il
sul
su + l'
sull'
su + lo
sullo
su + la
sulla
su + i
sui
su + gli
sugli
su + le
sulle
con + il
col
con + l'
coll'
con + i
coi
C'è posto per tutti: non ci sono molti viaggiatorio.
Van hely mindenkinek, nincs sok utas.
Accanto all'uomo c'è una borsa.
A férfi mellett van egy táska.
La borsa è accanto all'uomo.
A táska a férfi mellett van.
qui c'è un bicchiere.
Itt van egy pohár.
La bicchiere è qui.
A pohár itt van.
qui non sono giornali.
Itt nincsenek újságok.
I giornali non sono qui.
Az újságok nem itt vannak.
Non ci sono molti viaggiatori.
Nincs sok utas.
Ci sono parecchi posti liberi.
Jónéhány szabad hely van.
Ci sono pochi viaggiatori in treno?
Kevés utas van a vonaton?
Alcuni sono in corridoio.
Néhányan a folyosón vannak.
Qui nonc c'è molta acqua.
It nincs sok víz.
Qui ci sono alcuni posti liberi.
Itt van néhány szabad hely.
Nello scompartimento ci sono poche persone.
A fülkében kevés személy van.
In treno viaggiano parecchi turisti.
A vonaton jónéhány turista utazik.
In questo quartiere ci sono molte case nuevo, moderne.
Ebben a lakónegyedben sok az új, modern ház.
Giuseppe studia molto.
Giuseppe sokat tanul.
Questa ragazza studia poco.
Ez a lány keveset tanul.
Alcuni sono lì.
Néhányan ott vannak.
Sono pochi.
Kevesen vannak.
Molti vanno in Italia.
Sokan mennek Olaszországba.
Il viaggio è molto comodo.
Az utazás nagyon kényelmes.
È poco comodo.
Nem nagyon kényelmes.
Queste ragazze somo molto simpatiche.
Ezek a lányok nagyon rokonszenvesek.