Level 1
Level 2

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
we lost the match by three goals
vi tabte kampen med tre mål
I did my homework together with my friend
jeg lavede mine lektier sammen med min ven
the pupils made a lot of noise
eleverne lavede en masse larm
we met each other in the street
vi mødte hinanden på gaden
I woke up at 6 o'clock
jeg vågnede kl. 6
she wrote a postcard to her grandma
hun skrev et postkort til sin bedstemor
I spoke to my friend on the phone
jeg talte med min ven i telefonen
they saw a ghost in the haunted house
de så et spøgelse i det hjemsøgte hus
I knew he would do it
jeg vidste han ville gøre det
they read the news on the internet
de læste nyheden på internettet
the police caught the bank robber
politiet fangede bankrøveren
last night I heard the owl in the tree
i går nat hørte jeg uglen i træet
my mum brought me a glass of water
min mor bragte mig et glas vand
he fell in the school yard and hit his knee
han faldt i skolegården og slog sit knæ
the children sang a beautiful song
børnene sang en smuk sang