Level 68 Level 70
Level 69

1006 - 1020 Przyroda / Zwierzęta


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nature
przyroda
habitat
środowisko naturalne (danego gatunku)
environment
środowisko/otoczenie
monument of nature
pomnik przyrody
natural resources
bogactwa naturalne
domestic pets
zwierzęta trzymane w domu
species
gatunek [zwierząt, roślin]
food chain
łańcuch pokarmowy
mammals
ssaki
insects
owady
amphibians
płazy
reptiles
gady
rodents
gryzonie
plants
rośliny
household animals
zwierzęta w gospodarstwie rolnym