Level 44 Level 46
Level 45

661 - 675 Drogi


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
signpost / road sign / traffic sign
znak drogowy
diversion
zmiana kierunku ruchu (np. w czasie remontu)
by pass
obiazd miasta
cul-de-sac
ślepy zaułek, droga bez przejazdu
pavement
chodnik
sidewalk
chodnik [us]
kerb
krawężnik
parking meter
parkometr
motorway
autostrada (us: highway)
expressway
autostrada [us]
dual carriageway
droga dwujezdniowa, dwupasmowa w obie strony
three lane traffic
droga z trzema pasami ruchu
gas station / petrol station
stacja benzynowa
reverse gear
bieg wsteczny
no entry
zakaz wjazdu