Level 49
Level 50

ÖTVENEDIK LECKE - Félúton


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Félúton
Halfway
Kedves tanuló, Ön negyvenkilenc leckét tanult meg eddig magyarul.
Dear language learner, so far you have studied forty-nine lessons in Hungarian.
Gratulálunk. Ez nagyon szép eredmény.
Congratulationst This is a very pleasing result.
Csak így tovább!
Keep it up!
Ha minden szövegünket elolvasta
If you have read all of our texts
és a gyakorlatokat is megcsinálta,
and have also done the exercises,
akkor ön már beszél magyarul.
then you already speak Hungarian.
Persze, még nem tud mindent,
You don't know everything of course,
de kezdi érteni a magyar nyelvet
but you are starting to understand Hungarian
és a magyarok is kezdik önt érteni.
and Hungarians are also starting to understand you.
Azt ajánljuk,
We recommend
hogy olvassa el újra az eddigi leckéket,
that you read the previous (up till now) lessons again
ismételje szorgalmasan a nyelvtant.
(and) revise the grammar diligently.
Látni fogja, hogy honnan indult
You shall see where you started
és hova érkezett ez alatt a rövid idő alatt.
and how far you have come in such a short time.
Ezentúl mi is bátrabbak leszünk:
From now on we shall also be bolder:
kicsit hosszabb szövegeket
the texts a little longer
és nehezebb gyakorlatokat is fog találni leckéinkben.
and the exercises a bit harder you will find in our lessons.
Ne felejtse el,
Don't forget
hogy ha jól megtanulja ezt a nyelvet,
that if you learn this language well,
akkor nemcsak Magyarországon fogja magát megértetni,
you will be able to make yourself understood not only in Hungary,
hanem mindenütt, ahol magyarok élnek:
but wherever Hungarians live,
így Romániában, Csehszlovákiában és Jugoszláviában is.
so in Romania, in Czechoslovakia and in Yugoslavia too.
Sok sikert kívánunk
We wish you much success
a szép magyar nyelv további tanulásához.
in your further studies of the beautiful Hungarian language.
A tanuló minden szöveget elolvasott?
Did the pupil read all the texts?
Magyarul nemcsak Európában beszélnek,
[People] speak Hungarian not only in Europe,
hanem sok amerikai városban is.
but also in many American cities.
Aki idegen nyelveket tanul, mindenütt megérteti magát.
[People] who study foreign languages [can] make themselves understood everywhere.
Száz lecke sokkal több, mint ötven lecke.
A hundred lessons are much more than fifty lessons.
A könyv írója azt ajánlja a tanulóknak, hogy folytassák a tanulást.
The author of the book recommends that the learners continue (to the learners that they continue) studying.
Nem elég tanulgatni ezt a nyelvet, szorgalmasan kell tanulni.
It is not enough to learn this language on and off, you must study diligently.