Level 46 Level 48
Level 47

NEGYVENHETEDIK LECKE - Ismeri ön Magyarországot?


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ismeri ön Magyarországot?
Do You Know [anything about] Hungary?
Magyarország Közép-Európában fekszik.
Hungary is situated (lies) in Central Europe.
Szomszédai: délen Jugoszlávia és délkeleten Románia.
lts neighbours [are] : Yugoslavia to the south and Romania to the south-east.
Nyugaton Ausztria, északon Csehszlovákia, keleten a Szovjetunió.
Austria [is] to the west. Czechoslovakia to the north, Soviet Union to the east.
Az ország éghajlata kontinentális,
The country's climate is continental;
a nyarak nagyon melegek
the summers [are] very warm
és a telek gyakran hidegek.
and the winters often cold.
Két nagy folyója van: a Duna és a Tisza.
It has two big rivers; the Danube and the Tisza.
A Balaton nagy tó az ország nyugati részén,
(The) Balaton [is] a big lake in the western part of the country.
Európa egyik legnagyobb tava.
[It is] one of Europe's biggest lakes.
Az ország nagy része síkság:
A big part of the country [is] flat land (plains).
a legmagasabb hegy neve: Kékestető,
The name of the highest mountain [is] Kékestető.
1015 (ezertizenöt) méter
1015 metres
Magyarországnak több, mint tízmillió lakosa van.
Hungary has more than ten million inhabitants.
A fővárosban, Budapesten, kétmillióan élnek.
Two million live in the capital, Budapest.
A többi nagy város: Miskolc, Debrecen, Szeged. Pécs, Győr.
The other big cities [are]: Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs [and] Győr.
Mexikó Közép-Amerikában fekszik.
Mexico is situated in Central America.
Ebben az országban nincsenek hegyek.
In this country, there are not any mountains.
A gyerekek a tóban játszanak.
The children are playing in the lake.
A mi házunkban harmincnyolcan élnek.
Thirty-eight [people] live in our house.
Fiatalok sétálgatnak a folyónál.
Young people are strolling along (at) the river.
Petőfi, a nagy költő, szerette a síkságot.
Petőfi, the great poet, liked the plains.