Level 43 Level 45
Level 44

NEGYVENNEGYEDIK LECKE - Karcsi féltékeny ll (másod


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Karcsi féltékeny ll (második rész)
Charlie ls Jealous ll (part two)
Mi bajod van?
What is the matter with you (what is your trouble)?
kérdezi Sárika Karcsitól.
Sally asks (from) Charlie.
A fiatalember nem válaszol,
The young man does not answer,
csak a hamutartót tologatja
he just keeps pushing the ashtray [around]
és a kanalat forgatja.
and twirling (turning) the spoon.
Tudod, nem szeretem, ha egy fél óráig kell rád várni.
You know l do not like it when (if) l have to wait half an hour for you.
Mindig rosszra gondolok.
l always think the worst (of bad).
Buta vagy.
You are stupid.
Tudod, hogy csak téged szeretlek.
You know that l only love you.
A múltkor hiába vártalak
The other day (last time) I waited for you in vain
és most se tudom,
and l still don't know,
hogy hol jártál.
where you were (went about).
Utálom, ha nem bízol bennem.
l hate it when (if) you don't trust (in) me.
Olyan hangosan beszélnek,
They are speaking so loudly
hogy minden vendég öket nézi.
that every customer is watching them.
Ne haragudj rám,
Don't be mad at me,
de nagyon fontos vagy nekem.
but you're very important to me
Én nem haragszom rád.
I'm not mad at you.
Próbáljunk meg felnőttként viselkedni.
Let's try to behave like adults.
Karcsi megfogja Sárika kezét
Charlie takes (grasps) Sally's hand
és boldogan simogatja.
and strokes it happily.
A felnöttek egy óráig várták a gyerekeket.
The adults were waiting for an hour for children.
Hiába szépítgettem magamat a tükör előtt.
l made myself beautiful in front of the mirror in vain.
A nagymama boldogan simogatta unokáit.
The grandmother happily stroked her grandchildren.
Ezt a hamutartót Törökországból hoztam.
I brought this ashtray from Turkey.
A szomszédunk apja hősként halt meg a háborúban.
Our neighbor's father died as a hero in the war.
Hol jártál ebben az esőben?
Where were you (did you go) in this rain?