Level 3 Level 5
Level 4

NEGYEDIK LECKE - Egy kíváncsi rendőr


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Egy kíváncsi rendőr
A Curíous Policeman
Jó napot kívánok. Kérem az útlevelet.
Good morning. Passport, please.
Ön külföldi?
Are you [a] foreigner?
Mit csinál Magyarországon?
What are you doing in Hungary?
Magyarul tanulok.
I am learning Hungarian.
Nehéz a magyar nyelv?
[Is] the Hungarian language difficult?
Nem, könnyű.
No, [it's] easy.
Hol él? Párizsban?
Where [do you] live? In Paris?
Nem Párizsban élek, hanem egy francia kisvárosban.
I do not live in Paris, but in a small French town.
Most hova megy?
Where are you going now?
A szállodába megyek.
I am going to the hotel.
Tessék az útlevél. Köszönöm.
Here is [your] passport. Thank you.
Viszontlátásra. Minden jót.
Good bye. All the best.
Erdősné egy nagy városban él.
Mrs Erdős lives in a big city.
Tanul franciául?
Are you learning French?
Hova megy a feleség?
Where is the wife going?
Önök Budapesten vannak?
Are you in Budapest?
Most nem megyek a konyhába.
I am not going into the kitchen now.
Mi otthon tanulunk.
We study at home.