Level 35 Level 37
Level 36

HARMINCHATODIK LECKE - Tornaórán


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tornaórán
(During) Exercise Class (gym class)
Ha egész nap dolgoztunk, ültünk vagy álltunk és fáradtak vagyunk,
If we have worked, sat or stood all day and [if we] are tired,
este szeretnénk egy kicsit mozogni: sétálni, sportolni, tornázni.
in the evening we would like to move a little; go for a walk, do [some] sport, exercise.
Gyerünk! Tornázzunk egyet!
Come on! Let's [do some] exercise!
A tornatanár hangosan számol:
The gym teacher counts out loud:
Egy! Kettő! Három! Lassabban! Gyorsabban!
One! Two! Three! Slower (more slowly)! Faster!
Mi pedig együtt emeljük kezünket, lábunkat, vállunkat.
As for us, we lift our hands, our legs, our shoulders together.
Jobbra vagy balra hajlítjuk térdünket, karunkat.
We bend our knees, our arms to the left or to the right.
A nyakunkat és fejünket ide-oda forgatjuk.
We turn our neck and head to and fro (here and there).
Minden izomra külön gyakorlat van.
There is [a] special excercise for every muscle.
Mindegyik jó nehéz.
Each one [is] fairly difficult.
lzzadunk.
We are sweating.
Másnap nem érezzük jobban magunkat,
We do not feel better (ourselves) the next day,
fáradtabbak vagyunk, mint előző nap.
We are more tired than the day before.
Mindenünk fáj.
(Our) everything hurts.
De az ilyen fáradtságra mindenkinek szüksége van!
But everyone needs this kind of (such) fatigue!
Számoljunk hangosan!
Let us count out loud.
Egész nap jól éreztem magamat.
I felt well all day.
Ne ülj le a tornaórán!
Do not sit down during exercise class!
Másnap nem tudtam forgatni a fejemet.
The next day I could not turn my head.
Lakásra minden családnak szüksége van.
Every family needs an apartment.
Pénteken lassabban dolgoztunk.
We worked more slowly on Friday.