Level 33 Level 35
Level 34

HARMINCNEGYEDIK LECKE - Önéletrajz


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Önéletrajz
Autobiography
Kovács Józsefnek hívnak, magyar állampolgár vagyok.
My name is (they call me) Joseph Kovács, l am a Hungarian citizen.
1930-ban születtem Budapesten.
l was born in 1930 in Budapest.
A szüleim, Kovács Gáspár és Vörös Ilona meghaltak.
My parents, Caspar Kovács and Helen Vörös, are dead (died).
1948-ban érettségíztem és azóta dolgozom.
l graduated from high-school in 1948 and l have been working since then.
Munkás vagyok egy gyárban a fővárostól öt kilométerre.
l am a worker in a factory, five kilometres from the capital.
1952-ben megnősültem, feleségemet Kovács Józsefnének hívják.
l got married in 1952, my wife is called Mrs Joseph Kovács.
Három gyerekünk van.
We have got three children.
Juci, a feleségem, nevelte őket;
Julie, my wife, brought them up
mert én éjjel-nappal dolgoztam.
because l worked night and day.
Tavaly született az első unokánk,
Last year our first grandchild was born.
véletlenül van nálam egy fénykép róla.
By chance, l have got a photo of him/her on me.
Jövőre nyugdíjba megyek.
I [am going to] retire next year.
Sokat fogunk pihenni és szórakozni Jucival.
We are going to rest a lot and enjoy ourselves (with Julie).
El lehet mondani egy ember életét kilenc mondatban?
ls it possible (can you) to recount (say) a person's life in nine sentences?
Nem nősültem meg, de vannak gyerekeim.
l did not get married , but i have got children.
Az unokái nem Budapesten születtek.
His/her grandchildren were not born in Budapest.
Te mikor mész nyugdíjba?
When [are] you [going to] retire?
Az ember élete nagyon rövid.
A person's life is very short.
Nem minden magyar állampolgár érettségizik.
Not every Hungarian citizen graduates from high-school.
Tavaly a fővárosban szórakoztunk.
Last year we enjoyed ourselves in the capital.