Level 32 Level 34
Level 33

HARMINCHARMADIK LECKE - Hogyan "gyártunk" szavakat


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hogyan "gyártunk" szavakat?
How do we "produce" words?
A magyar nyelvben sok hosszú és bonyolult szó van
ln the Hungarian language, there are many long and complicated words,
míg más nyelvekben a szavak gyakran egyszerűek és rövidek.
whilst in other languages the words are often simple and short.
Nézzük például a "rendetlenség" szót
Let us consider (look at) for example the word "mess"
a harminckettedik leckében.
in the thirty-second lesson.
A "rend"-ből származik;
It derives from the word "rend",
ezt már a nyolcadik leckében megtanultuk.
we (already) learnt this in the eighth lesson.
Ehhez a szóhoz tettünk hozzá néhány betűt;
We added a few letters to this word;
így született először a "rendetlen",
this is how "rendetlen" [disorderly] first came into being (was born)
majd ezután a "rendetlenség".
then (after this) "rendetlenség" [disorder].
A "-tlen" és a "-ség" jelentését is meg fogjuk magyarázni egy másik leckében.
We will also explain the meaning of "- tlen" and "- ség" in another lesson.
Érdekes kifejezése a magyar nyelvnek a "zenekar".
"Orchestra" is an interesting expression (of) in the Hungarian language.
Két részből áll: zene és kar.
It consists of two parts: "music" and "choir".
Persze, vigyázzunk:
Of course, we [must] be careful.
"kar" itt nem azt a testrészt jelenti, amelyik a kéz fölőtt van,
"Kar" here does not mean that part of the body which is above the hand;
hanem embereket, akik együtt dolgoznak:
but (rather) people who work together:
énekkar, bölcsészkar.
choir, faculty of arts.
Szerencsére vannak olyan magyar szavak,
Fortunately, there are such Hungarian words
amelyeket Ön szótár nélkül is megért:
which you [can] understand even without [a] dictionary:
technika, energia, parfüm , futball , garázs, kabaré, stb.
technology, energy, perfume, football, garage, cabaret , etc.
Dolgozzunk együtt!
Let us work together!
Megtanultad a betűket?
Have you learnt the letters?
A takarítónő nem szereti a rendetlenséget.
The cleaning lady does not like mess.
Az üzletben gyakran nincs borjúhús.
The store often has no veal.
A bölcsészkaron szavakat gyártanak.
They produce words at the faculty of arts.
Ez a gyakorlat egy kicsit hosszú volt.
This exercise was a little long.