Level 29 Level 31
Level 30

HARMINCADIK LECKE - Legyünk udvariasak!


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Legyünk udvariasak!
(Let us) Be Polite!
Az előző leckében
In the previous lesson
a hentes kezét csókolom -ot mond llonkának.
the butcher said to Helen, "l kiss your hand".
Ilonka pedig azt feleli neki: jó napot.
While Helen replies (Helen although that replies to him). "Good day".
A barátok, kollégák
(The) Friends [and] collegues
azt szokták egymásnak mondani, hogy: szervusz.
usually say (are in the habit of saying that to each other) "Hello" [to each other].
De ha udvariasak akarunk lenni,
But if we want to be polite,
a nevet is hozzátesszük.
we add the name too.
Például: "Kezét csókolom, Ilonka",
For example: "l kiss your hand, Helen",
vagy "Jó napot, Misi".
or "Good day, Mike".
"Kezét csókolom" -ot csak nőknek szoktak mondani,
"l kiss your hand" is usually only said to women,
de a gyerekek férfiaknak is mondják ezt.
but children say it to men as well.
Ha tanárral beszélünk,
If we speak with [a] teacher,
tegyük hozzá: "tanár úr!".
lets add "Sir teacher".
Ha orvossal, "doktor úr!",
If [we speak] with a doctor, "Sir doctor".
ha újságiróval: "szerkesztő úr!".
If [it is a] journalist, "Sir editor!".
1945 (ezerkilencszáznegyvenöt) előtt
Before 1945
volt "nagyságos úr!",
there was "Your Honour",
"méltóságos úr!",
"Your Lordship",
"nagyságos asszony!"
"Gracious Madam"
és "méltóságos asszony!" is.
and "Your Ladyship".
De ezek a kifejezések
But these expressions
kimentek a divatból.
have gone out of fashion.
Az újságíró udvarias akar lenni.
The journalist wants to be polite.
A nőknek azt szoktam mondani, hogy főzzenek.
I usually tell women to cook (that they cook).
Az előző kifejezést nem jól értettem.
l did not understand the previous expression [properly] (well).
Vannak orvosok, akik nagyságos urak.
There are doctors who are lords.
A hentes májat tesz a borjúhoz.
The butcher ads liver to the veal.
Ez a szék kiment a divatból.
This chair has gone out of fashion.