Level 26 Level 28
Level 27

HUSZONHETEDIK LECKE - Ismételjünk!


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ismételjünk!
Let's Revise!
Az előző leckékben sok új és nehéz szót tanultunk.
ln the previous lessons we learnt many new and difficult words.
Ez a lecke legyen könnyű!
Let this lesson be easy!
Ismételjünk egy kicsit.
Let's do a little revision.
Mit küldött Jenő bácsi Floridából?
What did uncle Eugene send from Florida?
Babát.
[A] doll.
De lehet, hogy a babákban dollár is volt.
But maybe there were even dollars in the dolls.
Ön okos vagy szép?
Are you clever or good-looking?
Aki Assimilből tanul, nem lehet buta.
[A person] who studies from Assimil cannot be stupid.
Szereti ön az operát?
Do you like opera?
Reméljük, hogy önnek a zene fontos és nem a ruhák.
We hope that music is important to you and not clothes.
Kié volt a tíz macska?
Whose were the ten cats?
A kedves szomszédé,
[They were] the kind neighbour's
aki elutazott a rokonokhoz.
who had left on a trip to [his] relatives.
Az előző szó nehéz volt.
The previous word was difficult.
A kislány megverte a babát.
The little girl beat the doll up.
Legyen ötkor az Opera előtt.
Be in front of the Opera at five.
A külföldiek Assimilből tanulnak .
The foreigners are studying from Assimil.
A kopasz férfi elütötte a rendőrt.
The bald man ran over the police-officer.
A macska nem a bácsié, hanem az enyém.
The cat is not the man's (uncle's) but [it is] mine.