Level 23 Level 25
Level 24

HUSZONNEGYEDIK LECKE - Egy este az Operában


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Egy este az Operában
One Evening at the opera
Na, milyen volt az előadás?
Well? How was the performance?
Tetszett neked az új opera?
Did you enjoy the new opera?
Nagyon szép volt az este,
The evening was very nice,
sok barátnőmmel találkoztam.
l met [up with] a lot of my girlfriends.
Ott volt Gizi.
Giselle was there.
Tegnap kapott egy új kabátot a férjétől.
Yesterday she got a new coat from her husband.
Láttam Olgát is,
l saw Olga too,
a fekete ruhája nagyon elegáns.
her black dress is very elegant.
Gergelyék későn érkeztek
The Gergelys arrived late
és most is nagyon rosszul öltöznek.
and they still (now too) dress very badly.
A kis Joli a külföldi barátjával jött.
Little Yolande came with her foreign boyfriend.
Elég szímpatikus a pasas.
The guy is quite likeable.
Nekem egész este fájt a lábam,
My feet hurt the whole night (to me whole night hurt my foot),
mert a piros cipőm nagyon szűk.
because my red shoes are very tight (narrow).
A zenekarban csinos férfiak játszottak,
[There were] handsome men (playing) in the orchestra,
az egyik teljesen kopasz.
one of them [was] completely bald.
Na de, drágám, az operáról nem akarsz beszélni?
Yes, but darling do you not want to talk about the opera?
Tudod jól,
You know very well
hogy soha nem szerettem az operát.
that l have never liked opera.
A barátom teljesen kopasz.
My friend is completely bald.
Na de drágám, mindig későn érkezel!
Yes, but darling, you always arrive late.
Ilonának soha nem fáj a feje.
Helen never has headaches.
Szűk az új kabátod.
Your new coat is [too] tight.
Láttad a mai újságot?
Have you seen today's paper?
Tudom jól, hogy este fáradt.
l know very well that he/she is/you are tired in the evening.