Level 22 Level 24
Level 23

HUSZONHARMADIK LECKE - Ki gazdag?


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ki gazdag?
Who [is] Rich?
Tudod, mi nagyon gazdagok vagyunk.
You know, we are very rich.
Van nekünk házunk, nyaralónk,
We have [a] house, [a] holiday house,
autónk és nagyon sok pénzünk.
[a] car and very much money.
Minden évben külföldre utazunk.
Every year we travel abroad (to abroad).
Egyik évben a tengerparton pihenünk,
One year (in one year) we relax at the seaside (on the seaside we rest),
a másik évben a hegyekben.
the next year (the other year) in the mountains.
De ti szegények vagytok,
But you are poor,
nektek nincs semmitek,
you do not have anything,
mondja az egyik gyerek.
says one of the children.
Na és?
So what?
feleli a másik.
replies the other.
Az én anyukám mindig szép volt
My mother was always beautiful
és most is gyönyörű.
and [she] is still gorgeous (now too gorgeous).
Az én apukám nagyon sokat tanult és mindent tud.
My father studied (very) a lot and knows everything.
Nekünk nincs szükségünk pénzre,
We do not need money,
mi igy is jól élünk.
we still live well like this.
Mi nem utazunk más országba ,
We do not travel to other countries,
de sokat mesélnek nekünk.
but [they] tell (to) us a lot [of stories about them].
Mi is szépek és okosak akarunk lenni.
We want to be beautiful and clever too.
A gazdagok a tengerparton pihennek.
The rich relax at the seaside.
Nem volt szükséged pénzre?
Did you not need money?
Gyönyörű a nyaralótok.
Your holiday house is beautiful.
Jenő bácsi külföldön tanult.
Uncle Eugene studied abroad.
A hegyekben nem vagyok ideges.
In the mountains I am not nervous.
Nekünk nincs autónk és nem is akarunk.
We do not have a car and we do not even want [one].