Level 18 Level 20
Level 19

TIZENKILENCEDIK LECKE - Új lakásba költözünk


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Új lakásba költözünk
We Are Movlng to a New Apartment (To a New Apartment we Move)
A Veres család új, háromszobás lakásba költözik.
The Veres family is moving to a new three-bedroomed apartment.
Ma még semmi nincs a helyén,
Today, nothing is in its [right] place yet,
nagy rendetlenség van.
there is a big mess.
A szülők felhozzák a könyvespolcot az utcáról,
The parents bring up the bookcase from the street,
beviszik a lakásba,
take [it] into the apartment,
leteszik a konyhába, az asztal alá.
[and] put [it] underneath the table in the kitchen (put down in the kitchen the table underneath).
A zongorát kihozzák a fürdőszobából
They bring (out) the piano out of the bathroom
és leteszik a kályha mögé.
and put [it] (down) behind the stove.
A képeket leveszik a falról
They remove the pictures from the wall
és kiviszik az előszobába,
and take [them] to the hall
az ajtó mellé.
[and put them] next to the door.
A fényképeket az ágyunk fölé tesszük, mondja a mama.
We [will] put the photos above our bed, says mum.
A szőnyegeket kihozzuk a hálószobából az ablak alól
We [will] take (bring) the carpets out of the bedroom from underneath the window
és betesszük a nappali szobába, a szekrény alá, mondja a papa.
and put [them] in the living room [day room], underneath the cupboard, says dad.
A játékokat behozzuk a konyhából a gyerekszobába,
We [will] bríng (in) the toys from the kitchen into the children's room
és letesszük a tévé és a rádió közé, mondják a gyerekek.
and put (down) [them] between the television and the radio, say the children.
A kisfiú a telefont az íróasztal mellé teszi,
The little boy puts the telephone next to the (writing) desk
de a kislány az íróasztal mellől az előszobába viszi a tükör alá.
but the little girl takes [it] from beside the desk to the hall [and puts it] underneath the mirror.
Az apa leviszi a régi foteleket a pincébe
The father takes the old armchairs down to the cellar
és az anya felhozza az új székeket liften a lakásba.
and the mother brings the new chairs up to the apartment by lift.
Régi lakásba költözünk.
We are moving into [an] old apartment.
Felhozod a foteleket az utcáról.
You are bringing the armchairs up from the street.
A fényképeket levesszük a fürdőszoba faláról.
We are removing the photos from the walls of the bathroom.
A telefont a nappali szobába a szekrény mellé teszi.
He is putting the telephone next to the cupboard in the living room.
Kihozod a szőnyegeket az ágy alól?
[Will] you bring the carpets out from underneath the bed?
A szülők leteszik a zongorát a kályha és a rádió közé.
The parents put the piano between the stove and the radio.