Level 17 Level 19
Level 18

TIZENNYOLCADIK LECKE - Fogadás Budapesten


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Fogadás Budapesten
[A] Reception ln Budapest
A szállodában nagy fogadás kezdődik.
A big reception is commencing in the hotel.
Fekete autók érkeznek a bejárat elé.
Black cars are arriving in front of the entrance.
Elegáns urak es hölgyek közelednek.
Elegant gentlemen and ladies approach.
Az asztalok tele vannak étellel. itallal.
The tables are full with food [and] drink.
A pincérek pezsgőt hoznak.
The waiters are bringing champagne.
Hozzák a kaviárt is.
They are bringing the caviar too.
A magyar miniszter kezet fog egy külföldi vendéggel.
The Hungarian mínister shakes hands (catches hand) with a foreign guest.
Kerekes Gábor vagyok.
I am Gábor Kerekes.
Önt hogy hívják?
What is your name (how do they call you)?
Engem Don Fernandeznek hívnak.
I am Don Fernandez.
Örülök, hogy találkozunk.
I am pleased to meet you (I am pleased that we meet).
Miniszter úr, gyönyörű ez a város.
(Sir) Minister, this city is beautiful.
Ugye boldogok itt az emberek?
The people are happy here, are they not?
Kedves Fernandez úr, köszönöm a bókot.
Dear Mr Fernandez, thank you [for] the compliment.
Jól ismerem az önök országát.
I know your country well.
Az is csodálatos.
It is wonderful too.
A fogadásnak vége van.
The reception is finished (There is the end to the reception).
Az asztalok üresek.
The tables are empty.
A vendégek a kijárat felé indulnak.
The guests move (start) towards the exit.
A magyar politikus és a spanyol vendég újra kezet fog.
The Hungarian politician and the Spanish guest shake hands again.
A vizsga hétkor kezdődik.
The exam starts at seven.
A hölgyek kezet fognak.
The ladies shake hands.
Örülök, hogy hoztok kaviárt is.
I am pleased that you are bringing caviar too.
Jól ismerem a spanyol minisztereket.
I know the Spanish ministers well.
Ez a lány csodálatos szemüveg nélkül is.
This girl [looks] wonderful even without glasses.
A férj és a felesége a kijárot felé indulnak.
The husband and the wife start towards the exit.