Level 15 Level 17
Level 16

TIZENHATODIK LECKE - Diszkóban


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Diszkóban
At the disco
Milyen jó ez a zene!
This music is so good (how good this music)!
És milyen jó hangja van az énekesnek!
And what a good voice the singer has got!
A zenekar is kitűnő.
The band (orchestra) is excellent too.
Kár, hogy senki nem akar táncolni velem.
[It is a] pity that nobody (not) wants to dance with me.
Ezek a fiúk félnek a szép lányoktól.
These boys are afraid of pretty girls.
Tudod, Zsuzsi, nekem az a magas barna fiú tetszik.
You know Suzie, I like that tall, brown [brown-haired] boy, (that tall brown boy appeals to me).
Neked is? És ez az alacsony szőke?
You too? (to you too) And this short blonde [one]?
Nem jól táncol és rosszul öltözik.
He does not dance well and he dresses badly (he badly dresses).
Vele nem akarok megismerkedni.
I do not want to meet him (with him I do not want to become acquainted).
A magas barna fiú közeledik.
The tall, brown boy approaches.
Szervusztok lányok. Miért nem táncoltok?
Hello girls. Why are you not dancing?
Mert a fiúk másokkal szórakoznak és nem velünk.
Because the boys are having fun with others and not with us.
De nekem ti tetszetek.
But I like you (But you appeal to me).
Mi a nevetek?
What are your names?
Én Zsuzsi vagyok, ő Ági.
I am Suzie, she is Agnes.
Ez a zene tetszik nekem.
I like this music.
Ki táncol jól?
Who dances well?
A fővárosban sokan szórakoznak.
In the capital many [people] have fun.
Egy szőke lánnyal vagyok a múzeumban.
I am with a blonde girl in the museum.
A turisták rosszul öltöznek.
(The) Tourists dress badly.
Most megismerkedünk az igazgatóval.
We are meeting the director now.