Level 8 Level 10
Level 9

121 - 135


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to relese products
wydawać produkty/towary
expiry date
data ważności
production batch number
numer serii produktu
electric data interchange
elektroniczna wymiana danych (IDE)
in real time
w czasie rzeczywistym
to commission goods on pallets
układać towary na paletach
deliver goods
dostarczać towary
volume
objętość, pojemność, głośność
full truck loads
przesyłki całopojazdowe
network consignee
odbiorca sieciowy
return
powrót; wracać
signed delivery documents
podpisane dokumenty dostawy
adjustment
regulacja
transport conditions
warunki transportu
individual needs
indywidualne potrzeby