Level 6 Level 8
Level 7

91 - 105


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
warehousing
magazynowanie
to constitute
stanowić
storage conditions
warunki przechowywania
controlled temperature
kontrolowana temperatura
dangerous goods
produkty niebezpieczne
to be equipped with
być wyposażonym w
multi-level storage racking system
system wysokiego składowania
computerised administration
skomputeryzowana administracja
stored goods
przechowywane towary
modern internal transport
nowoczesny transport wewnętrzny
site monitoring procedures
procedury monitorowania obiektów
unloading goods
rozładunek towarów
accepting goods
przyjmowanie towarów
to facilitate
ułatwiać
to control quality of goods
kontrolować jakość towarów