Level 5 Level 7
Level 6

76 - 90


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
manufacturer
producent
retailer
detalista
enterprise
przedsiębiorstwo
distribution
dystrybucja (rozprowadzanie)
materials handling
manipulacje na towarach
tough question
trudne pytanie
leadership skills
umiejętności przywódcze
to work overtime
nadgodziny
to relocate
przenosić się
industrious
hard working
lack of sth
brak czegoś
relevant
związany z omawianą sprawą; istotny.
staff trainging
szkolenia dla personelu
development opportunities
możliwości rozwoju
shortly
wkrótce