Level 11 Level 13
Level 12

166 - 180


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
direct product distribution costs
bezpośrednie koszty dystrybucji produktu
consumer direct
bezpośrednio do konsumenta
gateway
brama
open-air storage facility
budowla magazynowa otwarta
roofed storage facility
budowla magazynowa zamknięta
dispatch
przesyłka, wysyłka, odprawa , wysyłać
comprise
zawierać, mieć coś w sobie
assign
przydzielać, ustalać
delivery lead time
całkowity cykl dostawy
container cargo
cargo w kontenerze
logistics service objectives
cele usługi logistycznej
delivery price
cena dostawy
distribution centre
centrum dystrybucji
tractor unit
ciągnik siodłowy
data check character
cyfra kontronlna