Level 3 Level 5
Level 4

Press, radio and television - Tlač, rádio a televí


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
(classified) advert(isement) (informal ad)
inzeráty v novinách v špeciálnej rubrike (predaj nehnuteľností, voľné pracovné miesta ...)
article
článok
the box ( informal )
televízia, telka
broadcast
vysielať
broadsheet
noviny veľkého formátu
cable TV
káblová televízia
(animated) cartoon
kreslený film
cartoon strip
kreslený seriál v novinách
circulation
náklad (novín)
column
stĺpec
columnist
redaktorrubriky, fejtonista
comic strip
humoristický seriál (v novinách)
copy
výtlačok, číslo
daily paper
denník
(evening/special) edition
(večerné/zvláštne) vydanie
editor
vydavateľ, redaktor
editorial
úvodník, komentár(v novinách)
episode
epizóda, diel
glossy (magazine)
časopis na kriedovom/lesklom papieri
interview
rozhovor
(yesterday’s/May 2006) issue
vydanie (včerajšie/ z mája 2006)
journalist
novinár
letter to the editor
list vydavateľovi, list od čitateľa
live broadcast
živé vysielanie
local press
lokálna tlač
magazine
časopis
monthly (magazine)
mesačník
national press
celoštátna tlač
newsagent(‘s)
trafika, novinový stánok
newspaper (informal paper)
noviny
obituary
nekrológ
periodical
periodikum, časopis, magazín,
presenter
konferencier, moderátor
press cutting
výstrižok z novín
quarterly (magazine/periodical)
štvrťročník (časopis) quiz /kwIz/ kvíz, súťaž
reality TV (show)
reality šou
remote (control)
diaľkové ovládanie
report
správa, reportáž
reporter
reportér
satellite TV
satelitná televízia
screen
obrazovka
serial
seriál
series
seriál
show business (informal showbiz)
šoubiznis, zábavný priemysel
sitcom (formal situation comedy)
sitkom, situačná komédia
soap (opera)
televízny/rozhlasový seriál (zo života)
subscribe (to)
predplatiť
subscriber
predplatiteľ
tabloid
bulvár
talk show
talkshow
talk­show host
moderátortalkshow
television
televízor
telly
telka
TV
televízia
TV channel
televízna stanica
TV studio
televízne štúdio
viewer
divák
weekly (magazine)
týždenník