Level 2 Level 4
Level 3

Literature, theatre and film - Literatúra, divadlo


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adaptation
adaptácia, prepracovanie
animation
animácia
audience
publikum
bestseller
tovar, ktorý sa predáva najlepšie
blockbuster
senzácia, trhák
box office
pokladňa
cast
obsadenie
(main) character
(hlavná) postava
cinema
kino
conflict (noun)
konflikt, stret
critic
kritik
direct
režírovať
director
režisér
dub (verb)
(na)dabovať
dubbing
dabing
feature film
celovečerný film
(act/play/star/feature in a) film (AmE movie)
hrať (hlavnú) (úlohu) vo filme
film based on (a book/a true story)
film natočený podľa (knihy/ skutočnej udalosti)
flop
prepadák, fiasko
interval (in a play)
prestávka (v divadelnej hre)
leading role
hlavná úloha
literary
literárny
literary criticism
literárna kritika
non­fiction
literatúra faktu
novelist
románopisec
performer
účinkujúci, umelec, predstaviteľ
performance
predstavenie
play
hra
playwright
dramatik
plot
dej
poem
báseň
poet
básnik
poetry
poézia
protagonist
protagonista, hlavný predstaviteľ/postava/hrdina
resolution
rozriešenie (zápletky)
review
kritika, recenzia
reviewer
kritik, recenzent
screenplay
(filmový) technický scenár
sequel
(voľné) pokračovanie filmu
set ( noun )
scéna, výprava
(be) set (in the 16th century)
odohrávať sa (v 16. storočí)
show
(zábavné) predstavenie
soundtrack
zvukový záznam s piesňami z filmu
special effects (pl)
zvláštne efekty
spectator
divák
stage
pódium, javisko
stuntman
kaskadér
subtitles
titulky
supporting (role/actor/character)
vedľajšia (úloha/postava)
theme
téma