Level 2
Level 1

Art - Výtvarné umenie


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
art festival
umelecký festival
art gallery
umelecká galéria
art studio
výtvarný ateliér
artist
umelec
background
pozadie, prostredie
canvas
plátno
design
návrh
draw (in pen/pencil/charcoal)
kresliť(perom/ceruzkou/ uhlíkom)
(a) drawing
kresba
exhibit (verb)
vystavovať
exhibition
výstava
frame
rám
graphics (singular)
grafika
landscape
krajinka, krajinomaľba
masterpiece
majstrovské dielo, vrcholné dielo
oil painting
olejomaľba
outline
náčrt, načrtnúť
paint
maľovať
painter
maliar
painting
obraz
perspective
perspektíva
photo(graph)
fotografia
photographer
fotograf
photography
fotografia
(a) piece of art
umelecké dielo
portrait
portrét
sculpt
vyrezať, vytesať
sculptor
sochár
sculpture
socha
sketch
črta, skica, nákres
still life
zátišie
take (photographs/photos/pictures)
fotografovať, fotiť
watercolour
akvarel, vodová farba
(a) work of art
umelecké dielo