Level 4 Level 6
Level 5

Treatment - Liečba


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
(feel) as good as new (informal)
cítiť sa ako znovuzrodený
be better
cítiť sa lepšie
be examined
byť vyšetrený lekárom
(medical/dental) check­up
(zdravotná/zubná) prehliadka
chemist’s
lekáreň
cough medicine
liek na kašeľ
cure
liek, liečba, liečiť
drug
liek, droga
get better
zlepšovať sa
get a prescription
dostať recept
get over (the operation)
zotaviť sa po operácii
go to bed
ísť spať, ísť do postele
go to hospital
ísť do nemocnice
go to the doctor
ísť k lekárovi
have a scan
ísť na röntgenové/ultrazvukové vyšetrenie
have tests
ísť na testy
have an injection
dostať injekciu
make an appointment (to see the doctor)
dohodnúť si návštevu u lekára
make a (good/fast) recovery
(rýchlo) sa zotaviť
medicine
liek, medicína (have an)
operation
(ísť na) operáciu
painkiller
analgetikum, liek proti bolesti
pharmacy
lekáreň
pills
tabletky
sleeping pill
prášky na spanie
stimulant
prostriedok na povzbudenie
(have) surgery
ísť na operáciu
recover (from)
zotaviť sa z/po
tablets
tablety
take (one’s) blood pressure
zmerať (niekomu) tlak
treat
ošetrovať, ošetriť (have an)
X­ray
(ísť na) röntgen