Level 3 Level 5
Level 4

Health problems - Zdravotné problémy


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accident
nehoda
addicted (to drugs/alcohol)
závislý (na drogách/ alkohole)
addiction
závislosť
allergic (to cats)
alergický (na mačky)
allergy
alergia
appendicitis
zápal slepého čreva
backache
bolesť v chrbte
bedridden
pripútaný na posteľ
blister
pľuzgier(high/low)
blood pressure
(vysoký/nízky) krvný tlak
broken (arm)
zlomená (ruka)
cancer
rakovina
casualty
akútny príjem, nehoda
(have a) cold
byť nachladený
cough
kašeľ
diabetic
diabetický
(physically/mentally) disabled
(fyzicky/duševne) postihnutý
earache
bolesť ucha
fatality
smrteľná nehoda
feel (a bit) off­colour (informal)
nebyť vo svojej koži
feel (a bit) under the weather (informal)
cítiť sa pod psa, nebyť vo svojej koži
feel a bit poorly
cítiť sa trochu chorý
feel dizzy
mať závrat
feel drowsy
cítiť sa ospalý
feel sick
cítiť sa zle
feel terrible
cítiť sa hrozne
fever
horúčka
feverish
horúčkovitý, majúci horúčku
flu
chrípka
food poisoning
otrava jedlom
headache
bolesť hlavy
heart attack
infarkt, srdcový záchvat
hurt
zraniť, bolieť (critically/seriously/terminally)
ill
(kriticky/vážne/smrteľne) chorý
illness
choroba
ill with
chorý čím
injure
zraniť
injured
zranený
injury
zranenie
insomnia
nespavosť
(do) not feel very well
necítiť sa príliš dobre
(take an) overdose
predávkovať (sa)
pain (in the legs/back)
bolesť (nôh/chrbta)
pneumonia
zápal pľúc
rash
vyrážka
runny nose
tiecť z nosa (pri nádche)
sneeze
kýchať
(have a) sore throat
bolieť v krku
sprained (ankle/wrist)
vyvrtnutý členok/zápästie
(a bee) sting
(včelie) bodnutie
stomach­ache
bolesť brucha/žalúdka
stroke
mozgová porážka
suffer (from illness)
trpieť (chorobou)
swollen (tonsils/wrist)
opuchnuté (mandle/zápästie)
(a high) temperature
(vysoká) teplota
toothache
bolesť zubov
a twisted ankle
vyvrtnutý členok
twist (one’s) ankle
vyvrtnúť si členok
upset stomach
pokazený žalúdok
vomit
zvracať
wound (noun)
zranenie (spôsobené zbraňou)
wounded
zranený