Level 2
Level 1

Healthy/unhealthy lifestyle - Zdravý/nezdravý živo


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
athletic
atletický
avoid (stress)
vyhýbať sa (stresu)
be a fitness fanatic/freak
byť fanatikom do zdravého životného štýlu
couch potato
povaľač, leňoch
cut down (on fatty food)
obmedziť (mastné jedlá)
do (regular) exercise
(pravidelne) cvičiť
fast food
rýchle občerstvenie
fatty food
mastné jedlá
fit
zdravý, v dobrej kondícii, fit
follow (a sensible diet)
držať (rozumnú diétu); stravovať sa striedmo
get enough sleep
dostatočne dlho spať
give up (smoking)
prestať (fajčiť)
go jogging
ísť si zabehať
gym
telocvičňa
junk food
bufetová strava
keep fit
držať sa vo forme
look fit
vyzerať dobre/zdravo
lose weight
chudnúť
low­calorie food
nízko­kalorická strava
low­fat food
nízko­tučná strava
(be) out of shape
nemať dobre vyformovanú postavu; nebyť vo forme
overweight
nadváha
put on weight
priberať na váhe
ready meal
hotové jedlo (k ohriatiu)
reduce stress
obmedziť stres
sedentary lifestyle
sedavý spôsob života
slob ( informal )
tučný/ škaredý chlap
stay fit
zostať vo forme
stay in shape
zostať vo forme, udržiavať si líniu
takeaways
obchody predávajúce jedlá na ulici
take up (sport/exercise)
venovať sa (športu/cvičiť)
TV dinners
večera pri televízii (uvarené jedlo naporciované do priehradiek fóliové ho podnosu k ohriatiu v rúre)
work out
vypracovať