Level 3 Level 5
Level 4

phrasal verbs


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
drop back
ztrácet, propadat se v závodě
drop by/in/over
zaskočit si na návštěvu
drop out
zanechat, nedokončit
fall out
vypadávat (vlasy); pohádat se
get away with
vyváznout, uniknout trestu, projít
give away
rozdat; prozradit; vést nevěstu k oltáři
give in
odevzdat (rezignaci); podlehnout pokušení, podvolit se
give up
vzdát se, upustit
grow apart
odcizit se
hand over
předat, vydat (neochotně)
hang out
poflakovat se; pověsit prádlo ven
hold back
zadržet (slzy, smích); držet (se) zptáky, váhat
keep out
nevpustit dovnitř; chránit se před (of the sun)
blow up
vyhodit do povětří; nafouknout
bring down
sestřelit; způsobit pád; snížit (teplotu, cenu)
chip in
přispět, složit se
come apart
rozpadnout se, rozložit se
cross out
přeškrtnout
do over
vykrást; zmlátit; udělat znova