Level 2 Level 4
Level 3

phrasal verbs


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rule out
vyloučit, vypustit (možnost); (za)bránit
set out
vydat se na cestu; vyložit, vysvětlit (myšlenku)
answer back
odmlouvat
answer for
nést následky, zodpovídat se
carry out
provést, vykonat, splnit (rozkaz)
hand out
roznášet (CV, kopie)
come up with
přijít s (nápadem), vymyslet (řešení)
get along
dobře vycházet; zvládat, dělat pokroky (v učení)
look after
pečovat, starat se
take after
podobat se
look up
vyhledat; zlepšovat se
pass out
ztratit vědomí; rozdat (mezi přítomné)
put down
položit; zapsat si; utratit zvíře; složit zálohu
put off
odradit; odložit
turn up
náhle se oběvit, dorazit; zesílit (zvuk)
watch out
dávat si pozor
ask sb out
pozvat někoho na rande
ask around
poptat se
add up to
dosahovat, dělat celkem (částka)
back up
podpořit; (za)couvat auto