Level 1 Level 3
Level 2

phrasal verbs


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
come up
oběvit se, nastat; vyjít (slunce)
do up
dát do latě, spravit (dům); zapnout (knoflíky, zip)
do without
obejít se bez, vystačit si
fall apart
být na prášky, sesypat se (psychicky); rozpadnout se
get by
vystačit si, vyžít
go along with
ztotožňovat se, souhlasit (s nápadem)
go back on
nesplnit
go out
zhasnout (svíčka, světlo); jít ven; chodit (s chlapcem); vyjít z módy (of fashion)
make off
utéct, ujet
make out
rozpoznat, rozluštit, pochopit; vypsat (šek); tvrdit (nepravdivě); muchlovat se (kiss and pet)
make up
udobřit se; nalíčit se; vymyslet si (story)
make up for
vynahradit
put out
uhasit (oheň, cígo); obtěžovat; vydat, uveřejnit
take in
(po)rozumět; dát se oklamat; zabrat (oblečení); ubytovat u sebe
take a liking to
oblíbit si
take up
dát se na, začít dělat; zabírat (čas, prostor);
face up to
umět se vyrovnat, postavit se čelem
get on with
vycházet s kým dobře
get on sb's nerves
lézt / jít na nervy komu
put up with
snášet, tolerovat, vyrovnat se