Level 2
Level 1

phrasal verbs


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
break down
zhroutit se (psychicky); porouchat se
break in
vloupat se; skočit do řeči; rozchodit boty
break off
odlomit se; zarazit se (v řeči); ukončit (vztah)
break out
utéct (z vězení, před nudou); vypuknout (válka, nemoc)
bring round
přivést k vědomí
bring up
vychovat dítě; nadhodit (téma)
call for
vyžadovat, domáhat se; stavit se (pro koho), vyzvednout si (co)
call in
zaskočit (na návštěvu); přívolat, poslat (pro koho)
call off
odvolat, zrušit
call on
vyzvat, vybídnout; navštívit
carry off
vyhrát; poradit si
carry on
pokračovat; vyvádět, dělat povyk
carry through
dokončit, prosadit
pull off
dokázat, zvládnout; zastavit u krajnice
cock up
zpackat, zmrvit
come up against
narazit, muset čelit
bring about
způsobit, vyvolat (co), přívodit
do away with
zbavit se (čeho), skoncovat s
walk out (on)
opustit, odejít od (koho)
come about
dojít k něčemu