Level 27 Level 29
Level 28

New level


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tease
kızdırmak ve kışkırtmak
tedious
sıkıcı, bıktırıcı
teetotal
içki içmeyen , yeşil aycı
temperament
mizaç , huy
temporary ( X permament)
geçici
temptaion
dayanılmaz istek ; cezbeden birşey
tenant
kiracı
tend
eğiliminde olmak
tenderly
şefkatli şekilde
unconscious
baygın
uncover
meydana çıkarmak, gerçeğini keşfetmek
undergo
başına gelmek, geçirmek