Level 25 Level 27
Level 26

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rattle
tıngırdamak
raw
çiğ,pişmemiş
razor
tıraş bıçağı
respond
karşılık vermek , tepki göstermek
readily
kolayca, hemen, seve seve
realization
anlama,kavrayış
rear
arka, geri
reassure
içini rahatlatmak , güven vermek
recall
hatırlamak
recede
"bizim" bakış noktamız açısından giderek geride/uzakta kalmak
receipt
makbuz
receive
almak , elde etmek
receptive
açık, yeni fikirleri kabul eden
recession
ekonomide durgunluk
recipe
yemek tarifesi